تعریف:                                                                                                  

واژنیت(vaginitis)عبارت است ازالتهاب واژن(مهبل)که حدودا یک سوم زنان درطول زندگی خود گهگاه به علائم آن دچار میشوند.زنان در هر سنی ممکن است به واژینیت مبتلا شوند ولی بیشتر ازهمه در سن باروری 55-20سالگی شایع میباشد.

چه چیز باعث واژینیت می شود:

تغییردرتعادل باکتری ها ومخمرهایی که به طورطبیعی درمحیط واژن زندگی میکنند،می تواند باعث ایجاد واژینیت گردد.

عواملی که موجب بر هم زدن ای تعادل می شوند عبارتنداز:

استفاده ازآنتی بیوتیک ،تغییرات هورمونی(بارداری،شیردهی،یائسگی)،استفاده ازروش واژینال،استفاده ازمواداسپرم کش،آمیزش جنسی،باکتری هاوویروس های محیطی.

انواع واژینیت ها:

*واژینیت قارچی

*واژینیت باکتریایی

*واژینیت آتروفیک

*واژینیت تریکومونایی

واژینیت چگونه تشخیص داده می شود؟

براساس شرح حال ومعاینه بیماروگاها برای تشخیص این حالت،پزشک آزمایش مستقیم ترشحات واژن (جهت بررسی میکروسکوپی)ودرصورت لزوم کشت ازترشحات را انجام می دهد.

واژینیت چگونه درمان می شود؟

نوع درمان به علت واژینیت بستگی داردوممکن است به صورت تجویز قرص،کرم یا ژل واژینال باشد.

عفونت قارچی چیست؟

این عفونت که به((کاندیدیازیس))  (candidiasis)معروف است شایع ترین عفونت واژن محسوب می شود.

چه چیزموجب عفونت قارچی می شود؟

عفونت قارچی دراثرمخمری به نام کاندیدا(candida)ایجادمی شود.درحالت طبیعی این قارچ (مخمر)به تعدادکمی درمحیط واژن وجوددارد.اما هنگامی که تعادل باکتری ها وقارچ های داخل واژن به هم میخورد،قارچ ها بیش ازحد رشد کرده وباعث بروزعلائمی        می شوند.

چه عواملی شانس ابتلا به عفونت قارچی رازیاد می کنند؟

استفاده ازبرخی آنتی بیوتیک ها شانس ابتلا به این عفونت رازیادمی کنند. آنتی بیوتیک ها بعضی از باکتری های واژن را که در مهاررشد مخمرها نقش دارنداز بین می برند. لذا زمینه برای رشد قارچ ها فراهم می شود.اگرخانمی باردار ویا مبتلا به دیابت باشد،احتمال ابتلا وی به عفونت قارچی بیشتر است.رشد بیش ازحد قارچ می تواند مربوط به ضعیف بودن سیستم ایمنی بدن نیز باشد.

علائم عفونت قارچی کدامند؟

شایع ترین علامت عفونت قارچی،خارش وسوزش ناحیه ی اطراف واژن(Vulva)است.ممکن است این ناحیه قرمزومتورم گردد.ترشح واژن معمولاسفید،تکه تکه و بی بو است.بعضی زنان مبتلا به عفونت قارچی متوجه افزایش یا تغییرترشحات خودنمی شوند.

چه درمان هایی برای عفونت قارچی واژن وجوددارن؟

عفونت های قارچی واژن رامی توان با مصرف قرص ویا کرم های واژینال درمان کرد.

آیا میتوان از داروهای بدون نیازبه نسخه برای درمان عفونت قارچی استفاده نمود؟

بله،اما بسیاری از زنانی که تصورمی کنند دچارعفونت قارچی شده اند درواقع مشکل دیگری دارند.دراین موارد،استفاده ازداروهای  ضد قارچی تاثیری دربهبود نداشته وممکن است باعث تاخیردرتشخیص بیماری ودرمان مشکل واقعی نیز گردد.لذا،حتی اگرقبلا هم عفونت قارچی گرفته اید،قبل ازاستفاده سرخود از داروها به دکترمراجعه کنید.چنانچه اولین باراست که دچارعلائم واژینیت گشته اید،بازهم باید به دکترمراجعه کنید.درصورتی که بامصرف این داروها خوب نشدید،حتما به پزشک مراجعه نمایید.

واژینیت آتروفیک چیست؟

واژینیت آتروفیک عفونت نیست ولی میتواند باعث ایجاد ترشح وتحریک واژن بشود(مثلا ایجادخشکی،خارش وسوزش).این حالت درهرزمانی که هورمون های زنانه کاهش می یابند مثلا دردوران شیردهی یا یائسگی واستفاده ازروشهای جلوگیری بامصرف داروهای پروژسترونی میتواند رخ دهد.واژینیت آتروفیک بامصرف استروژن درمان می شود

(به شکل کرم،حلقه،یاقرص واژینال).استفاده ازمواد نرم کننده محلول در آب در موقع آمیزش ممکن است مفید باشد.

واژینوزباکتریایی چیست؟

واژینوزباکتریایی حالتی است که در آن باکتری هایی که به طور طبیعی در واژن زندگی می کنند،بیش از حد رشدمی نمایند.

علائم واژینوز باکتریایی چیست؟

علامت اصلی سوزش،افزایش ترشحاتی بابوی تند ماهی است.ترشح معمولا آبکی،تیره یاخاکستری مات است اما ممکن استته رنگ سبز نیزداشته باشد.خارش شایع نیست ولی درصورت زیادبودن ترشحات،ممکن است بیمارخارش نیز داشته باشد.

واژینوز باکتریایی چگونه درمان میشود؟

برای درمان این حالت می نوان ازچند آنتی بیوتیک مختلف استفاده کرد.اما دوتا از آن ها بیشترازهمه تجویزمی شوند: مترونیدازول وکلیندامایسین که به شکل قرص ،کرم یا ژل واژینال در دسترس می باشند.

تریکومونیازیس چیست؟

تریکومونیازیس (Trichomoniasis)نوعی بیماری است که عامل آن انگل بسیارریزی به نام تریکوموناس واژینالیس(Trichomonas  vaginalis)می باشد.این انگل از طریق مقاربت سرایت می کند.زنان مبتلا به تریکومونیازیس شانس زیادی برای ابتلا به دیگر بیماری های مقاربتی نیزدارند.

علائم تریکومونیازیس چیست؟

علامت این بیماری وجود ترشح سبز ویا خاکستری_زرد است که ممکن است بوی ماهیداشته باشد.سوزش،تحریک،قرمزی وورم اطراف واژن(Vuiva)ممکن است موجودباشد.گاهی درموقع ادرار کردن درد وجوددارد.

تریکومونیازیس چگونه درمان میشود؟

تریکومونیازیس معمولا با مصرف مترونیدازول درمان می شود.تا24ساعت پس ازمصرف قرص نباید الکل مصرف شودزیرا باعث تهوع واستفراغ خواهد شد.به علاوه باید حتما همسر بیمار نیز درمان شود تاعفونت عود نکند.