در هنگام دردهای زایمان از چه مواد مغذی باید استفاده نمود؟ (بخش اول)

سابقا” خانمی را که دچار دردهای زایمان بود به طور معمول از خوردن و آشامیدن منع کرده و مایعات داخل وریدی تجویز می کردند، چون ممکن بود بیهوشی عمومی برای انجام سزارین ضرورت پیدا کند و اگر مادر در طی بیهوشی دچار استفراغ شود غذاهای داخل معده ممکن است به داخل ریه ها استنشاق و باعث مشکلات فراوانی شود.

در حال حاضر بیشتر مادرانی که سزارین می شوند بیهوش نشده و بی حسی اپیدورال و یا اسپاینال می گیرند. بنابراین به خالی نگه داشتن معده به اندازه سابق اهمیت داده نمی شود. البته نگرانی که در این مورد وجود داشته به خاطر احتمال استفراغ در زمان بیهوشی و ورود محتویات معده به داخل ریه ها بوده است.

به این دلیل است که ترجیح داده می شود مادران در حین دردهای زایمانی مقادیر کمی از مواد سریع الهضم را بخورند تا کمتر احساس ناراحتی داشته باشند.

ازطرف دیگرمی دانیم که هر فعالیتی نیاز به انرژی دارد. کار سخت زایمان و به دنیا آوردن نوزاد نیز از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین خوردن و آشامیدن درهنگام زایمان نه تنها منع نمی شود که ضروری هم هست. اما باید سعی نمود از موادی استفاده کرد که به آسانی هضم شده و در حجم کم انرژی بیشتری داشته باشد.